Komunikat w sprawie pracy Przedszkola

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Komunikat w sprawie pracy Przedszkola we Włodarach
od 11 maja 2020 roku

W związku z możliwością sprawowania opieki nad dziećmi w Przedszkolu we Włodarach od dnia 11 maja 2020 r., po konsultacji z organem prowadzącym, którym jest Fundacja „Dla Przyszłości” we Włodarach,  prosimy o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w sytuacji reżimu sanitarnego wynikającego z panującej epidemii oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Przedszkole będzie czynne w godzinach 8:30-13:30.

Warunkiem ubiegania się z możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej jest zapoznanie się z głównymi zasadami sprawowanej opieki, wypełnienie deklaracji i przesłanie jej do 7 maja 2020 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub wrzucenie jej do skrzynki na listy znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych.

Zgłoszone karty zostaną zweryfikowane oraz zakwalifikowane do dalszych procedur. Spośród kart zakwalifikowanych zostanie wskazana grupa dzieci do opieki przedszkolnej w reżimie sanitarnym.

GŁÓWNE ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSOBU SPRAWOWANIA PIECZY NAD DZIEĆMI

Pierwszeństwo w dostępie do opieki przedszkolnej mają dzieci rodziców aktywnych zawodowo. Oznacza to, że do przedszkola mogą być przyjęte jedynie te dzieci, których rodzice pracują zawodowo.

W grupie aktywnych zawodowo preferowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli i żłobków.

Ze względu na epidemię liczba dzieci objętych opieką będzie ograniczona. W Przedszkolu we Włodarach może to być w pierwszym okresie nie więcej niż 12 dzieci w jednej grupie wielorocznikowej.  W późniejszym okresie możliwe jest zwiększenie tej liczby do dwóch grup.  Będzie to jednak uzależnione od rozwoju sytuacji.

Należy pamiętać, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola nie posyłamy dziecka z objawami chorobowymi oraz w sytuacji jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli dziecko żyje w rodzinie wielopokoleniowej, należy się zastanowić czy pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpieczny dla dziadków.

W okresie pandemii Zespół Szkolno-Przedszkolny we Włodarach nie zapewnia dowozu dzieci transportem publicznym, zatem dzieci będą musiały być dowożone lub doprowadzane do placówki przez rodzica bądź osobę upoważnioną.

Pobyt dziecka w przedszkolu przebiegać będzie zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami, które obejmują między innymi mierzenie temperatury dziecka oraz ewidencjonowanie osób przyprowadzających dziecko do przedszkola.

Zabawa dzieci w obrębie grupy rówieśniczej będzie musiała uwzględnić zasady bezpiecznego odstępu. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany. Przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, będą systematycznie dezynfekowane.

W budynku zespołu będzie wyznaczona sala z przeznaczeniem na izolatkę w przypadku podejrzenia zakażenia lub objawów chorobowych.

Rodzice dzieci przebywających w oddziale przedszkolnym muszą mieć zapewnioną możliwość komunikacji telefonicznej.

Zasady szczególnej ostrożności będą obowiązywać również podczas spożywania posiłków (spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie).

Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Dziecko nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Należy przypominać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Rodzic powinien zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Do pobrania:

DEKLARACJA.pdf

Komunikat_w_spr_otwarcia_przedszkola.docx

 

 

.