Rok szkolny 2018/2019- zakończony

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

19 czerwca 2019 roku był ostatnim dniem roku szkolnego 2018/2019. Ten długo wyczekiwany czas rozpoczęliśmy Mszą Świętą dziękczynną celebrowaną przez naszego księdza Tadeusza Młota- w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców dzieci Szkoły Podstawowej we Włodarach.

Druga część uroczystości odbyła się w naszej Sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego w obecności Pocztu Sztandarowego, Pani Dyrektor przywitała przybyłych gości: wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nyskiego Danutę Korzeniowską, Radną Gminy Korfantów Renatę Łankowską, Naczelnik Wydziału Oświaty Gminy Korfantów Jolantę Grzegorzewicz, Sołtysa Rynarcic i przewodniczącą Rady Rodziców Monikę Gajewską, księdza Tadeusza Młota, Prezesa Zarządu Fundacji „la Przyszłości” we Włodarach Tadeusza Rzepskiego, członków lokalnych organizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmari”.

W części artystycznej klasa I zaprezentowała fantastyczny skecz oraz układ taneczny. Nasi ósmoklasiści we współpracy z uczniami klasy VII i V zaprezentowali program artystyczny, podsumowujący okres ich nauki w szkole podstawowej. Klasa VII symbolicznie pożegnała swoich starszych kolegów.

Po tej części Pani Dyrektor wraz z Wychowawcą Panem Konarskim wręczyła świadectwa ukończenia szkoły podstawowej naszym pierwszym absolwentom. Otrzymali oni również zaświadczenia podsumowujące egzamin ósmoklasisty. Pierwszy raz w historii Szkoły Podstawowej we Włodarach wręczono odznaczenie „Najlepszego Absolwenta”. Otrzymała je uczennica Aleksandra Bagosz.

Następnie nagrody książkowe otrzymali najlepsi uczniowie klas I-III. Trzecioklasiści dodatkowo odebrali dyplomy ukończenia klasy III, czyli przejścia do następnego etapu edukacyjnego. Uczniowie klas IV-VIII publicznie otrzymywali świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe- za wysokie wyniki w nauce i minimum bardzo dobre zachowanie. Pani Dyrektor wręczała także podziękowania za wsparcie w mijającym roku szkolnym.

Po tych uroczystościach uczniowie rozeszli się do klas na ostatnią lekcję wychowawczą w roku szkolnym 2018/2019, aby mogli odebrać świadectwa promocyjne do klasy programowo wyższej. Rodzice i uczniowie z ósmej klasy zaprosili wszystkich pracowników szkoły na pożegnalny poczęstunek.

Kiedy już wszyscy odebrali świadectwa promocyjne, oficjalnie rozpoczął się okres wakacyjny. Do zobaczenia we wrześniu!!!