Bezpieczeństwo pezedewszystkim

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

5 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej  w Łambinowicach uczniowie klas 8  z Łambinowic, Bielic, Jasienicy Dolnej i Włodar uczestniczyli w zajęciach  edukacyjnych w ramach  realizacji programu wojewody opolskiego  "Wojewódzki program edukacyjny w zakresie postępowania uczniów szkół województwa opolskiego w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń kryzysowych". Zajęcia prowadzili: pracownik  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Korfantowie.

Podczas spotkania  omówiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zasad zgłaszania zdarzenia służbom ratunkowym, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad postępowania podczas zdarzeń drogowych, zatruć dymem i tlenkiem węgla, zachowania się podczas pożarów, zasad udzielania pierwszej pomocy. W przedsięwzięciu udział wzięło 60 uczniów wraz z opiekunami.

Opr. Agnieszka Synowiec