Badania przesiewowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Informacja dla rodziców dzieci od 6 roku życia- WAŻNE!

Projekt „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy!

Informujemy, że w naszej szkole realizowany będzie projekt pn. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” Projekt powstał z inicjatywy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i przy współpracy z partnerem – firmą Diabetica Sp. z o .o. z siedzibą w Nysie oraz  Zarządem Województwa Opolskiego.

Ideą programu jest:

  • Poprawa do 2020 roku stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez  przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno –zdrowotnej oraz  wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

Główne cele  programu

  • Etap I

-badania przesiewowe i ankietowe dzieci  6-18 r.ż. i dorosłych 45-65 r.ż.

-Selekcja osób z czynnikami ryzyka  chorób cywilizacyjnych,

-Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie uświadamiania zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości oraz zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania,

Etap II

  • Multikomponentowa, bezpłatna opieka nad osobą z nadwagą i otyłością.

Korzyści z uczestnictwa w Programie

•Świadoma społeczność lokalna

Bezpłatna, specjalistyczna opieka nad osobami zagrożonymi otyłością i cukrzycą

•Bezpłatne uczestniczenie w imprezach edukacyjno –sportowych

•Podniesienie kompetencji personelu instytucji gminnych

Realizację pierwszego etapu (badań przesiewowych dzieci) przewidzieliśmy na dzień 4 grudnia 2017 roku od godziny 8:00.

Włodary, 20.11.2017 roku