Łącznik w budowie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ŁĄCZNIK W BUDOWIE ? ciąg dalszy!

 

Łącznik, czyli korytarz zewnętrzny łączący główny budynek szkolny z salą gimnastyczną niebawem będzie realizowany, a całe zadanie zostanie wykonane w tym półroczu.

Inwestorem zadania jest Gmina Korfantów,  a wykonawcą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Łącznik ma umożliwić dzieciom i młodzieży naszej szkoły oraz  przedszkola bezpieczne przemieszczanie się na zajęcia sportowe i imprezy szkolne   pomiędzy budynkami szkolnymi niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, co w zasadniczym stopniu wpłynie także na bezpieczeństwo zdrowotne naszej młodzieży.

Przypomnę , iż aktualnie do  naszej Szkoły uczęszcza 41 dzieci klas I-VI  i 25 przedszkolaków w jednej grupie różnowiekowej.

W dniu 25 lutego 2015 roku na wniosek Burmistrza Korfantowa Janusza Wójcika, Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania dodatkowych środków na dokończenia zadania, związanego z ?budową łącznika? jeszcze w tym półroczu.

Stanowi to niezbity dowód szczególnego zainteresowania się Gminy funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej we Włodarach w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży naszego środowiska.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za wspieranie naszych działań, za udzieloną pomoc finansową, a szczególnie za każdą przychylność Burmistrza i Radnych w dalszym rozwijaniu naszej Szkoły. Mam też nadzieję, że tak dobre współdziałanie Gminy ze Szkołą będzie owocowało dalszymi konkretnymi ? dobrymi rozwiązaniami dla Szkoły, Gminy i środowiska.

Tadeusz Rzepski