Prawo szkolne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Dokumenty prawne obowiązujące w szkole

i inne uregulowania organizacyjne dostępne w sekretariacie szkoły


  1. Statut Szkoły - pdf., html

  2. Regulamin Rady Pedagogicznej
  3. Regulamin Rady Rodziców

  4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  5. Regulamin Konkursu "Mistrzowska Klasa"

  6. Kalendarz roku szkolnego, harmonogram zebrań, szkoleń

  7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  8.