Plan lekcji

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Plan lekcji ważny od 29.01.2018 r.

l.p.

godz.

Poniedziałek / klasy         (świetlica:D.Z./M.Km)

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

7.35 - 8.20

Emuz.

Emuz.

Emuz.

 

j.niem

wdż.

j.ang

2

8.30 - 9.15

w-f

w-f

w-f

j.ang

matem.

j.niem

j.niem

3

9.25 - 10.10

E

E

j.ang

matem.

przyroda

przyroda

j.polski

4

10.20 - 11.05

E

j.niem

E

j.polski

j.ang

matem.

biologia

5

11.15 - 12.00

E

ZDWmat.

ZDWmat.

przyroda

j.polski

j.angielski

fizyka

6

12.10 - 12.55

j.ang.

E

Informatyka

w-f

w-f

j.polski

matem.

7

13.00 - 13.45

E

 

 

Wdż

Wdż

w-f

w-f

8

13.50-14.35

Zesp.czyt.art.

Zesp.czyt.art

 

 

 

 

Wdż

l.p.

godz.

Wtorek / klasy  (świetlica:AG./E.S)

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

7.35 - 8.20

 

 

E

religia

religia

 

j.niem

2

8.30 - 9.15

religia

religia

E

j.niem

j.polski

matem.

geogr.

3

9.25 - 10.10

E

E

religia

mat.

j.niem

j.polski

geogr.

4

10.20 - 11.05

E

j.ang.

j.niem

j.pol

matem.

religia

religia

5

11.15 - 12.00

zdw. j.pol

zdw.j.pol

Kółko j.niem.

matem.

j.ang.

w-f

w-f

6

12.10 - 12.55

 

E

 

w-f

w-f

j.ang

fizyka

7

13.00 - 13.45

Lekkoatletyka

Lekkoatletyka

Lekkoatletyka

j.ang.

zdw. mat.

zdw mat.

historia

8

13.50 - 14.35

K. przyr

K. przyr

K.przyr

koło mat.

koło mat.

koło mat.

koło mat.

l.p.

godz.

Środa / klasy (Swietlica:M.K/G.W.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

7.35 - 8.20

 

E

E

 

technika

technika

j.niem

2

8.30 - 9.15

 

E

E

godz.wych

godz.wych

matem

j.polski

3

9.25 - 10.10

E

E

j.niem

j.niem

j.ang

j.polski

matem

4

10.20 - 11.05

. j.niem

j.niem

E

j.ang

przyroda

j.polski

chemia

5

11.15 - 12.00

w-f

w-f

w-f

matem

j.polski

plastyka

plastyka

6

12.10 –12.55

 

 

 

w-f

w-f

g.wych

j.ang

7

13.00 –13.45

 

 

 

technika

matem.

w-f

w-f

8

13.50 –14.35

 

 

 

Koło j.ang.

Koło j.ang..

Koło j. ang.

g.wych.

l.p.

godz.

Czwartek / klasy  (Świetlica M.Sz./B.P.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

7.35 – 8.20

.

 

E

 

wł.hist.i kult.

wł.hist.i kult.

infor

2

8.30 - 9.15

E

E

j.niem

j.polski

zaj.komp.

przyroda

j.polski

3

9.25 - 10.10

E

j.ang

E

j.niem

j.polski

zaj.komp.

biologia

4

10.20 - 11.05

E

j.niem

E

infor

przyroda

j.polski

chemia

5

11.15 - 12.00

j.niem

E

j.ang

plastyka

plastyka

muzyka

muzyka

6

12.10 - 12.55

ed.plast

ed.plast

ed.plast

muzyka

muzyka

j.niem.

j.ang.

7

13.00 - 13.45

Inform.

Inform.

 

zdw.j.pol

zdw.j.pol

hist.

j.niem.

8

13.50 -14.35

 

 

 

Kółko

artyst.

 

hist.

l.p.

godz.

Piątek / klasy (Świetlica: T.M../DL.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

7.35 - 8.20

E

Kółko

taneczne

historia

 

historia

matem.

2

8.30 - 9.15

E

E

 

j.polski

historia

j.angielski

j.pol.

3

9.25 - 10.10

j.ang

E

E

w-f

w-f

matem.

dor.zaw.

4

10.20 - 11.05

j.niem

E

E

j.polski

j.polski

przyroda

matem.

5

11.15 - 12.00

religia

religia

E

przyroda

matem

j.polski

j.niem

6

12.10 - 12.55

w-f

w-f

w-f

religia

religia

j.niem.

j.pol.

7

13.00 - 13.45

 

 

religia

 

j.niem

w-f

w-f

8

13.50 - 14.35

 

 

 

 

 

religia

religia