Historia szkoły

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Z historii szkoły

Według kroniki szkolnej z roku 1945 budynek szkoły wybudowano na gruncie kościelnym w 1885 roku. Po drugiej wojnie światowej szkoła zaczęła funkcjonować od 10 września 1945 roku jako szkoła siedmioklasowa. W pierwszym roku nauki ilość uczniów przekraczała 100 osób. Do szkoły uczęszczały nie tylko dzieci z Włodar, ale również dzieci z odległych wsi.

rok 1946 rok 1946

Budynek szkoły był bardzo zniszczony, brakowało nauczycieli, podręczników, ławek, sprzętów szkolnych. Trudności w prowadzeniu zajęć pogłębiał fakt, iż część dzieci mówiła tylko po niemiecku lub kraińsku.

Pierwszy gruntowny remont szkoły przeprowadzony został w 1961 roku. Szkoła dysponowała w tym okresie zaledwie pięcioma salami lekcyjnymi. Od roku 1967 szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa. W   1976 roku w wyniku likwidacji trzyklasowej szkoły w Rynarcicach wszyscy uczniowie zostali przeniesieni do szkoły we Włodarach.

W latach 1988 ? 1993 budynek szkoły został poddany kapitalnemu remontowi oraz rozbudowie. W okresie tym nauka odbywała się    w zaadaptowanym budynku mieszkalnym, wynajętym od pana Woźnego (uczyli się tam uczniowie klas V do VIII) oraz na zmiany w salkach katechetycznych przy parafii kościelnej, gdzie uczyły się klasy I - IV.

 

 

Na zdjęciu uczniowie klasy ósmej wraz ze swoimi nauczycielami, na podwórku szkoły zastępczej.

 

W wyniku rozbudowy szkoły, dobudowano drugie piętro oraz pion administracyjno sanitarny. W szkole powstało 9 sal lekcyjnych, wspólna szatnia, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, dwa pomieszczenia na magazynki, toalety na każdym piętrze oraz nowoczesna kotłownia na olej opałowy, ekologiczne szambo i bezpieczne boisko po tej samej stronie ulicy gdzie szkoła. Szkoła została wyposażona w nowe meble i pomoce dydaktyczne.

20 września 1993 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty pana Czesława Chmielewskiego, władz gminy i zaproszonych gości.

Na zdjęciach moment podziękowania Kuratorowi za prezenty dla szkoły, Dyrektorowi firmy budowlanej i przeciecie wstęgi - otwarcie szkoły.

W sierpniu 1994 roku oddano po remoncie salkę gimnastyczną o pow. 72 m2 wraz z szatnią. W latach 1994 ? 2000 wykonano wokół szkoły szereg prac poprawiających estetykę i bezpieczeństwo, takich jak:

  • posadzenie żywopłotów, krzewów i drzwewek,
  • wykonanie wzmocnionego przepustu dla rzeczki Młynówki Bielickiej,
  • wykonanie ogrodzenia boiska,
  • utwardzenie zejścia ze szkoły na boisko - płytkami chodnikowymi.
przygotowanie terenu pod boisko

Od roku 1994 w szkole funkcjonuje oddział ?O?. W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty od  roku 1999 szkoła stała się szkołą sześcioklasową.

W 1996 roku 5 października odbył się pierwszy zjazd absolwentów szkoły z roku 1962, z inicjatywy jednego z absolwentów pana Tadeusza Rzepskiego.

17 czerwca 2000 r. odbył się - DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI, FESTYN pod hasłem: ?BAWMY SIĘ WESOŁO - KIEDY TRZEŹWI WSZYSCY W KOŁO?.

W roku 2001 dzięki staraniom dyrektora szkoły Edwarda Kraweckiego w szkole została otwarta pracownia komputerowa wyposażona w komputery połączone w sieć z możliwością dostępu do internetu. Pan Krzysztof Bernacki społecznie wykonał instalację elektryczną zasilającą pracownię, a rodzice uczniów oraz sponsor Pan Henryk Rzepski, a także Wojskowe Koło Łowieckie "Łoś" wsparli finansowo zakup materiałów i wyposażenia.
Pan Henryk Rzepski ufundował również komplet sprzętu sportowego i stroi dla drużyny piłkarskiej.
Od momentu otwarcia szkoły w nowo wyremontowanym i przebudowanym budynku, z roku na rok poprawiają się warunki pracy i nauki. Szkoła dostosowuje się do standardów europejskich pozyskując nowoczesne wyposażenie oraz rozszerzając możliwości korzystania przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym z bazy szkoły.