Nauczyciele

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Babicz


Nauczyciele - rok szk. 2017/18

Imię i nazwisko

Realizowany przedmiot

Stopień awansu zawodowego

Wychowawstwo

Dagmara Lubiniecka

edukacja wczesno-szkolna,
edukacja muzyczna,

kontraktowy

Wychowawca klasy III

Danuta Zgajewska

edukacja wczesno-szkolna,
edukacja komputerowa,
edukacja plastyczna

dyplomowany

Wychowawca klasy I i II

Beata Urzędowska

chemia

dyplomowany

 

Marcin Konarski

przyroda, wychowanie fizyczne, biologia

dyplomowany

Wychowawca klasy VII

Małgorzata Wilk

język angielski, technika, zajęcia techniczne

kontraktowy

Wychowawca klasy V

Bożena Porąbka

język polski, muzyka
biblioteka

dyplomowany

 

Danuta Babicz Język polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie mianowany

Melita Szyroki

język niemiecki, język mniejszości narodowej-niemiecki, własna historia i kultura

kontraktowy

Wychowawca klasy IV

Agnieszka  Synowiec

historia, historia i społeczeństwo

dyplomowany

 

Edward Krawecki

zajęcia komputerowe, Informatyla

dyplomowany

 

Anna Grubiak

wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, psycholog i pedagog szkolny

stażysta

wychowawca starszej grupy przedszkolnej

Ks. Tadeusz Młot

religia

dyplomowany

 

Magdalena Kmiecik

wychowanie przedszkolne

stażysta

wychowawca młodszej grupy przedszkolnej

Leszek Kraska

Geografia

mianowany

 

Ewa Szulc

Fizyka, matematyka

stażysta

wychowawca klasy VI

Joanna Gruszka

logopedia

kontraktowy