Łącznik w budowie

środa, 12 listopada 2014 17:37

Drukuj

?ŁĄCZNIK w budowie?

W 2013 roku pojawiła się inicjatywa połączenia szkoły z salką gimnastyczną.  W tej sprawie dyrektor szkoły skierował pismo do ogólnego zebrania mieszkańców wsi w sprawie przyznania środków na budowę łącznika. Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy, a zarazem Rodzice naszych podopiecznych wyrazili taką wolę i uchwałą zebrania przyznano szkole 21 000 tysięcy złotych.

Pragnę tutaj uzupełnić, iż w okresie poprzedzającym te działania - szkoła ani razu nie występowała o dodatkowe środki na realizację swoich zadań, tym samym zgadzając się na to, aby inne podmioty mogły zrealizować swoje zamierzenia.

W 2014 roku w październiku rozpoczęła się realizacja zadania, czyli ?budowa Łącznika?.

Inwestorem jest Gmina, a wykonawcą zadania  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Łącznik, czyli korytarz zewnętrzny łączący część główną szkoły z salą gimnastyczną został wykonany w ?części? do wysokości posiadanych środków, to jest do 14 134,70 zł.

Jednocześnie nadmieniam, iż inwestycja została wyceniana przez rzeczoznawców na kwotę 35 tysięcy zł netto, a dotychczas poniesiono  koszty w wysokości 6865,30 zł (mapa projektowa, projekt łącznika, przedmiar i sporządzenie specyfikacji technicznej), a pozostała część, jak wykazałem wyżej została przeznaczona na budowę.

W związku z niewystarczającymi środkami do realizacji zadania w przyszłym roku ponownie wystąpiłem do ogólnego zebrania mieszkańców o przyznanie dodatkowej puli pieniędzy. Niestety z powodów delikatnie mówiąc mało poważnych tych środków nie otrzymaliśmy w wystarczającej wysokości. Wnioskowana kwota została zminimalizowana tylko do 5 tysięcy. Chcę tutaj także dodać, iż z własnych środków, bo to dotyczy niewielkiej kwoty będą wymienione parapety od czołowej strony budynku szkolnego w salach 2,5 i 8.

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim Rodzicom i ludziom dobrej woli uczestniczącym w tym zebraniu za stanowcze ?tak?, chociaż muszę przyznać, iż nie wszyscy mieszkańcy  byli tego samego zdania. Dla niektórych  mieszkańców  ważniejsze są inne przedsięwzięcia  i nie potrafią się zdobyć  na ponadpartykularyzm w ważnej chwili  dla Szkoły z różnych punktów widzenia, a nade wszystko dla dobra i bezpieczeństwa naszych dzieci.

Czym Szkoła jest w środowisku i jaka pełni rolę- nie muszę przecież nikomu tłumaczyć. To samo mówi za siebie.  (w załączeniu zdjęcia z budowy łącznika).

T. Rzepski