Będzie łącznik z salą gimnastyczną

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Na pewno się uda ? będzie łącznik!

Z prawdziwa przyjemnością informuję Państwa, iż zebranie wiejskie we Włodarach  w dniu 29 września 2013 roku w pełni zaakceptowało  wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie budowy łącznika między Szkołą a salą gimnastyczną.

Wnioskowana kwota 21 tysięcy złotych została zatwierdzona, za co chciałbym w imieniu przede wszystkich młodzieży podziękować wszystkim zebranym na zebraniu za poparcie naszego projektu.

 

Środki te będą przeznaczone  na :

  • wykonanie planu łącznika  łączącego budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,
  • sporządzenie kosztorysu zgodnie z projektem budowy łącznika ,
  • wykonanie łącznika wraz z wymianą drzwi w Sali gimnastycznej,
  • wykonanie wylewki posadzkowej w samym łączniku,
  • położenie płytek antypoślizgowych w łączniku,
  • łącznik ma łączyć obiekt szkolny z salką, ale także musi być skomunikowany z północno- wschodnią częścią obiektu, gdzie znajduje się kotłownia olejowa i wyjścia do kontenerów ? skorygowanie pełnej komunikacji między obiektami.

Łącznik miałby nade wszystko umożliwić młodzieży chodzącej do naszej szkoły w liczbie 40  i przedszkolakom w liczbie 21 swobodne  niezależne od warunków atmosferycznych,   a przede wszystkim bezpieczne przemieszczenie się z budynku głównego na zajęcia wychowania fizycznego i  różne masowe imprezy i  odwrotnie .

Powyższa  inicjatywa pozwoli zwiększyć szczególnie bezpieczeństwo w naszej szkole i zapewnić młodzieży normalny standard komunikacyjny we wszystkich częściach obiektów szkolnych. Inwestycja będzie realizowana w 2014 roku

W zebraniu ze strony Szkoły  uczestniczyli tylko nieliczni Rodzice i opiekunowie/ państwo A i J.  Bagoszowie, p. M. Świątoniowska, p. T. Orzeł, p. J. Sosulski, p. A. Suchodolska, p. A. Kreft, p. M. Kocielnik, p. H. Sosulska, p. J. Sosulski  p.J. Sosulska,   czego nie można uznać za powszechne zainteresowanie się problemami występującymi w szkole, nad czym szczególnie ubolewam, albowiem to także dowodzi barku pełnej aktywności Rodziców i opiekunów   na możliwie wszystkich frontach naszej pracy.

Tadeusz Rzepski ? dyrektor Szkoły