Spotkania z Rodzicami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

III czwartek - co drugi miesiąc ogólne zebranie z Rodzicami

 

Data

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

Uwagi

01.10.2013

I zebranie ogólne ? plan działań Szkoły, wewnątrzszkolne ocenianie, oferta edukacyjna, poszerzenie zajęć w oddziale przedszkolnym, ubezpieczenia, wybory do Rad Klasowych Rodziców- w jakim celu uzupełniamy składy RR, ubezpieczenia

T. Rzepski,

M. Gajewska,

Wychowawcy klas

 

21.11.2013

Wizualizacja planu daltońskiego- pokaz slajdowy

Informacje bieżące, rozszerzenie współpracy, bieżąca informacja o postępach uczniów i wychowanków

Rzepski T.,

Wychowawcy klas

 

23.01. 2014

Zamknięcie I półrocza podsumowanie wyników naukowych i wychowawczych

Sprawy bieżące- plan na ferie zimowe

T. Rzepski,

Wychowawcy klas

 

20.04.2014

Realizacja zajęć z oferty edukacyjnej w szkole. Efekty i wnioski. Wsparcie logopedyczne dla naszych dzieci ? stopień realizacji. W czym mają pomóc Rodzice

T. Rzepski,

Nauczyciel logopeda

Wychowawcy klas

 

22.05.2014

W jaki sposób szkoła się promuje i jakie jest miejsce Rodziców, nauczycieli, pracowników i społeczności wiejskiej w tym procesie.

Dzień Rodziny ? po raz III,  plany, podział zadań ? miejsce sala wiejska

T. Rzepski,

M. Gajewska