Goście z Łomży

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wizyta Zarządu i Dyrektorów Szkół  Stowarzyszenia ?Edukator? z Łomży w Nysie, Włodarach i Korfantowie

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Zarząd Stowarzyszenia w osobach Pani Prezes Barbara Kuczałek i pan Dyrektor Tadeusz Zaremba wraz z grupą dyrektorów Szkół Stowarzyszenia w dniach od 20 do 22 września 2013 roku przybędą między innymi do Szkoły Podstawowej we Włodarach, gdzie spotkają się z nauczycielami i pracownikami Szkoły, a także z przedstawicielami Rodziców.

Jak zwykle przy takiej okazji będzie możliwość wymiany poglądów na temat roli i miejsca Szkoły oraz konkretnie funkcjonowania Szkoły we Włodarach w obecnych realiach. Poniżej plan wizyty w dniu 22 września:

  • 9.30 - Po śniadaniu spotkanie ze Starostą Nyskim ? wymiana poglądów, perspektywy rozwoju powiatu nyskiego,
  • 10.00 do 11.30 Przyjazd do Szkoły we Włodarach- spotkanie z nauczycielami i Radą Rodziców, zwiedzanie Szkoły,
  • 12.00 Przejazd do Korfantowa, spotkanie z Burmistrzem Korfantowa, zwiedzanie Gimnazjum,
  • 12.30 ? rozpoczęcie pikniku europejskiego połączonego z wręczeniem flagi europejskiej, występ orkiestry dętej, prezentacje Szkół z Gminy Korfantów,
  • Występ orkiestry z mażoretkami z Gminy Biała,
  • Uczestniczenie w występie 20 minutowym Szkoły Podstawowej we Włodarach,
  • Udział w spotkaniu z przedstawicielem Rady Europy,
  • Około godziny 16.00 wyjazd do Łomży.

 

Tadeusz Rzepski