Rok pod Zarządem Edukatora

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Rok pod Zarządem Edukatora i Święto Rodziny!

Już po raz drugi spotykamy się w Sali wiejskiej we Włodarach z okazji Dnia Matki, Ojca, Dziadka i Babci, a tym razem także z okazji niedawno obchodzonego Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, aby sobie wzajemnie podziękować w ogóle za życie, wychowanie, za pracę i pomoc dla szkoły i przedszkola oraz współdziałanie w każdym zakresie w mijającym roku szkolnym 2012/2013.

Każdy koniec jest początkiem nowego. Tak się stało również z placówką oświatową we Włodarach. Wszyscy zgodziliśmy się na funkcjonowanie Szkoły i Przedszkola razem w jednym budynku pod Zarządem Stowarzyszenia ?Edukator? w Łomży. Byliśmy też niepewni tego , co będzie, co przyniesie nowy czas. Był to rok próby i nowych wyzwań.

Jak przystało na dobrze wychowaną Rodzinę, połączyliśmy siły nowej kadry nauczycieli i wychowawców, rodziców, rady rodziców, pracowników szkoły i wielu naszych sojuszników wraz Zarządem Stowarzyszenia oraz przy dzielnej pomocy Gminy i możemy dziś z otwartością powiedzieć, że zdaliśmy egzamin. Wiele to nas kosztowało, albowiem po drodze tego przebytego czasu pokonywaliśmy wiele przeszkód, nie zawinionych, musieliśmy się uporać z poważna awarią systemu ogrzewania i innymi, ale już drobniejszymi sprawami.

 

Ale dzięki uporowi bardzo dużej ilości Rodziców, także i nauczycieli, a przede wszystkim to dzięki radości naszych dzieci możemy być dumni z tego, co zrobiliśmy. Każdy też ma prawo do własnej oceny i opinii i jeśli chciałby nam coś podpowiedzieć, to serdecznie o to proszę.

Dzieci i nasza młodzież może z dumą patrzeć na to, co uzyskała w mijającym roku szkolnym. Wiele sukcesów naukowych czy sportowych nie przyszło samo. Za tym kryje się czasami ciężka praca wszystkich podmiotów szkoły i przedszkola, a szczególnie nauczycieli i uczniów. Nasi przyszli absolwenci uzyskali bardzo wysoką średnią z testu na sprawdzianie (stanina 7, do ósmej brakuje 0.2 pkt,., max.34, minimum 14, średnia 27,6 pkt. na 40 możliwych punktów do uzyskania). Było też kilka bardzo fajnych miejsc na olimpiadach i kilka wyróżnień. Były wyjazdy na basen, dodatkowe zajęcia z logopedii i języka angielskiego, trzy wycieczki: do Nysy, Krasiejowa i Krakowa, do których Rada Rodziców dorzuciła 50 % wpłaconych składek.

Życie szkolne to nie tylko nauka, ale także sprawy wychowawcze. Mieliśmy kilka podniosłych uroczystości patriotycznych, jak Święto Niepodległości, czy rocznica Konstytucji 3 maja, były też warsztaty zimowe, dokarmianie i szereg innych imprez z cyklu kalendarza szkolnego. Otworzyliśmy się szeroko na naszą wieś Włodary i Rynarcice i chcemy być wszędzie tam, gdzie też nas potrzebują., także w okolicznych miejscowościach.

I temu właśnie miała służyć miniona uroczystość. Zadedykowaliśmy ten występ wszystkim którzy nas chcą i wszystkim, którzy w nas wierzą. Polonez w wykonaniu naszych uczniów z ?Pana Tadeusza ?wieńczy naszą pracą z młodzieżą w mijającym roku szkolnym.

Galeria Rodziców i Sympatyków na naszej stronie internetowej odpowiada na pytania co zrobiliśmy wspólnie i jakimi siłami. W nowym roku planujemy trochę innowacji dydaktycznych i wiele pozytywnych zmian. Wszystkim jeszcze raz dziękujemy.

Tadeusz Rzepski- dyrektor szkoły